Info

Info fra byen

Børglum og omegn er en forening for byens borgere som ønsker et aktivt liv i lokalsamfundet. Vi holder til i byens forsamlingshus hvor vi er i gang med udbygning og renovering samt indretning af ny stor legeplads til glæde for de mange børnefamilier i byen. Vi bestræber os på at lave aktiviteter for alle aldersklasser og at tiltrække udefra kommende til koncerter, foredrag og kunstudstilling. Vi vil gerne værne om de nære relationer i byen, fællesskabet, og sammen sørge for at Børglum er og bliver ved med at være et dejligt sted af være.

Indtil september 2019 har foreningen haft rådighed over lokalerne og udenomsarealerne i Børglum gamle skole, som blev nedlagt i 1973.

Men pr. 1. september 2019 har Hjørring Kommune solgt ejendommen og den tilhørende legeplads og madpakkehuset. Derved er de mange både indendørs og udendørs aktiviteter blevet hjemløse.

Vi er rykket midlertidigt sammen i et lille baglokale i forsamlingshuset. Men der er slet ikke plads nok, og behovet for udendørs legeplads og tilhørende friluftsaktiviteter er slet ikke dækket. Derudover kolliderer foreningsaktiviteterne indendørs med udlejningen af store og lille sal til arrangementer.

Behovet for at udvikle forsamlingshuset er flg.:

  1. En tilbygning som en forlængelse af det eksisterende hus, som et stort fleksibelt multifunktionsrum til foreningens mange klubber og aktiviteter, således at der kan foregå foreningsaktiviteter samtidig med at der er fester og møder mm i udlejningsdelen.
  2. Tidssvarende modernisering af udlejningsdelen, store og lille sal samt køkken, så forholdene kan blive endnu mere attraktive, specielt ønskes køkkenfaciliteter ændret, så man også kan bruge det til fælles madlavning for sognets beboere. Det omfatter etablering af nye gulve, renovering af vægge, nyt el, nye rør, udskiftning af lofterne og nye døre, fjernelse af kælderen under store sal og fjernelse af scenen, udvidelse af lille sal og etablering af nyt legerum i det gamle stolerum, udvidelse af det eksisterende grovkøkken og etablering af nyt depotrum og etablering af nyt tekøkken og nyt toilet til anvendelse af foreningen. I 2015 blev toiletterne i udlejningsdelen renoveret og der blev etableret handicaptoilet. Moderniseringen af udlejningsdelen er vigtig for at opretholde antallet af udlejninger. Indtægten herfra dækker de årlige driftsudgifter for forsamlingshuset.
  3. Tilkøb af nabogrunden for at kunne indrette ny naturlegeplads for børn i alle aldre, med bl.a. legeredskaber, klatreskov, petanquebane, bålplads og shelters, og et skur til opbevaring af udeting – til erstatning af den gamle legeplads og madpakkehus ved skolen. Pladsen skal være skærmet af ud imod den ret trafikerede Vråvej.
  4. Indrette ny større og mere sikker p-plads ved forsamlingshuset. P-plads og naturlegeplads ender i byens gamle grandeplads, hvor Børglum-bønderne gennem århundreder er gået sammen på tinge, siddende på hver sin sten. Pladsen hører med til forsamlingshusets matrikel, og det er tanken at den skal renoveres og inddrages mere aktivt i foreningens arbejde.

En fusion af byens to foreninger til en i 2017 må siges at være blevet en stor succes, hvor det frivillige engagement bærer det hele frem og giver et fantastisk sammenhold i lokalsamfundet. I 2019 modtog foreningen Nordjyske Banks foreningspris. Gennem de seneste år er flere unge børnefamilier etableret i Børglum, hvilket har sat voldsomt skub i beboeraktiviteterne og det frivillige arbejde og dermed også skabt nye behov til lokaler og faciliteter.
Forsamlingshuset har 125-års jubilæum i 2021. Ønsket er at vi kan igangsætte en fremtidssikring af huset med nye faciliteter.

Foreningen har gennem 2020 søgt fonde for at kunne realisere disse drømme og fremtidsplaner, hvilket grundet covid19 desværre har taget lidt længere tid end beregnet, men det går fremad og i skrivende stund er vi langt over halvvejs med finansieringen, der er pt tilsagn om lige i underkanten af 3.000.000kr.

Se billede af planerne her: Plantegning